Jest to symbol zastępczy subdomeny gabinet.umow.online